Orada bir köy var İsmi Kahraman - Nüvedi

Orada bir köy var İsmi Kahraman - Nüvedi
16:14 18.04.2021 | 3038 kere okundu | Memleket

Ermeni şovenistlerinin 19. yüzyıldan itibaren Azerbaycan halkına ve Azerbaycan devletine yönelik düşmanca politikası ve suç eylemleri, Azerbaycanlıların Batı Azerbaycan topraklarında zulmüne, katliamına ve tamamen sürülmesine yol açmıştır.

 33 yıl önce son Azerbaycanlılar, atalarımızın binlerce yıldır yaşadığı Batı Azerbaycan'ın eski Türk toprağı olan vatanımızı terk etti. Ancak o dönemde, cinayetkar Ermeni rejimi bir köyü ve onun nüfusunu yok edemedi - Nüvedi köyünü ve yüzyıllardır burada yaşayan kahraman Türk nüfusu. Ancak karşısına tek uluslu bir Ermeni devleti kurma görevini koymuş Ermeni faşizmi, Nüvedi köyünü ve sakinlerini hedef almış, rahat yaşamalarına izin vermemiştir. Irevan Hanlığı topraklarında yaşayan Türkleri atalarının ruhlarının uyuduğu topraklardan ne pahasına olursa olsun kovmak Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi devlet politikası olduğundan, Ermeni silahlı çeteleri köye sürekli baskı ve saldırılar yaptı. Nihayet 7 Ağustos, 1991'de Türk nüfuslu son Azerbaycan köyü Nuvedi düştü ve nüfusu Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına taşınmak zorunda kaldı.
Azerbaycan'ın Zengilan ilçesi sınırında bulunan Nuvedi köyü, idari karasal bölünme açısından 1929 yılına kadar Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cebrayil ilçesine bağlıydı. Transkafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti İşçi, Köylü Sovyetleri, Kırmızı Ordu ve Denizci Temsilcileri Merkez Komitesi Başkanlığı'nın 18 Şubat 1929 tarihli yasadışı kararına dayanarak, Nuvedi köyü Azerbaycan SSC'nin Jabrayil bölgesinden Ermenistan SSC'sinin Mehri ilçesine devredildi. Bu belge uzun süre resmen onaylanmadı ve nihayet 26 Kasım 1968'de Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi Bürosunda değerlendirildi ve Azerbaycan SSC Yüksek Sovyeti'nin 7 Mayıs, 1969 tarihli yasadışı bir kararnamesiyle resmileştirildi.
Azerbaycan'ın diğer bölgeleri gibi Nuvedi köyü de çok eski bir tarihe sahiptir ve orada yaşayan Türk boylarının izleri hala görülebilmektedir. Nuvedi köyündeki Gargar yazıtları, antikliği, mükemmelliği ve tüm Türk tarihi için önemi açısından "Orhun-Yenisey" anıtlarının gerisinde kalmaz. Araştırmacılar, Nuvedi bölgesindeki tarihi Sultan-Selma kalesinin yanı sıra Baba Hacı'nın kutsal türbesini Azerbayan'ın 8. Yüzyıl kahramanı Babek'in adıyla ilişkilendiriyor.
Maalesef dünyanın gözü önünde Ermeni vandalizmi hala devam ediyor. 10 Kasım 2020 tarihli mutabakat gereği, Zangazur koridorunun alandan geçeceğinden korkan Ermeni militaristler, Nuvedi köyünün kalıntılarını büyük araçlarla dağıtıyor, köyün antik tarihini silmeye çalışıyor.
Irevan hanlığı, Göyçe, Dereleyez, Zengezur, Vedibasar ve diğer bölgelerden kovulan beş milyondan fazla Türk adına, haklarımızı her zaman destekleyen ve koruyan Azerbaycan Cumhuriyeti liderliğine,  Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına barış gücü gibi katılmış, ancak sadece Karabağ Ermenilerinin çıkarlarını savunan Rusya Federasyonu liderliğine,  dünya devletlerine ve dünyada kalıcı barış ve huzurdan sorumlu BM'e sesleniyor, Ermenistan'ın devlet politikası olarak uyguladığı bu vahşiliklere son qoymasını talep ediyoruz. 

Irevan Türk Cumhuriyeti
Hukuk Departmanı Başkanı Ali Mustafayev


Memleket
Haberler