EBÜLFEZ ELÇİ BEY'İN 1 YILLIK İKTİDARI SIRASINDA YAPILAN İŞLERDEN BAZILARI

EBÜLFEZ ELÇİ BEY'İN 1 YILLIK İKTİDARI SIRASINDA YAPILAN İŞLERDEN BAZILARI
18:15 18.06.2021 | 2367 kere okundu | Politika


1. Azerbaycan Milli Ordusu kuruldu;
2. 1828'den beri ilk kez Azerbaycan sınırları Azerbaycan Sınır Birlikleri'nin denetimine girdi;
3. Azerbaycan Donanması kuruldu;
4. 75.000 kişilik işgalci Rus ordusu, Elçi Bey'in ısrarı üzerine 25 Mayıs 1993'te Azerbaycan'ı terk etti;
5. Azerbaycan Milli Manatı tedavüle çıkarıldı. Manat resmi olarak 10 rubleye eşitti, ancak karaborsada 13 rubleye satılıyordu.
6. 21 Temmuz 1992'de Azerbaycan Cumhurbaşkanının Kararnamesi ile 'Talebe Kabulü Devlet Komisyonu' 'oluşturuldu ve yoksul ailelerin çocuklarına üniversitelerin kapıları açıldı. Bu karardan sonra Sovyet döneminde görev yapan “öğretmenler”den oluşan geniş bir ağ olan "Kabul Mafyası" Elçi Bey'in düşmanı oldu. Çünkü onlar üniversitelere kabul ettikleri öğrencileri bilgileri karşılığında değil, verdikleri rüşvete göre seçiyorlardı… Bu şahıslar üniversitelerde bir araya gelip propagandaya başladılar. Maaşlarına beş kat zam istediler.
7. 26 Temmuz'da Hazar Donanması'na Azerbaycan bayraklı 5 gemi katıldı.
8. Ağustos ayı başlarında yeni havalimanının inşaatına başlanıldı.
9. İktidara gelmeden önce birikmiş 2 milyar 700 milyon ruble devlet borcu ödendi. Buraya 4 aylık maaşlar ve diğer birikmiş borçlar dahildi.
10. Öğretmen maaşları 3 kat artırıldı.
11. Öğretmenler kamu hizmetlerinden tamamen muaf tutuldu.
12. Savaştan zarar gören ülkenin yıllık bütçesinden Eğitime %24 pay ayrıldı!
13. Diğer maaşlar %114 arttı.
14. Havyar üretimi 2 tondan 30 tona çıkarıldı. Aslında çalınan pay resmileştirildi ve devlet bütçesine dahil edildi.
15. Çoğu hastanede hastalara ücretsiz havyar verildi.
16. Ulusal Basın kuruldu.
17. 22 Aralık 1992'de "Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Dili Hakkında" kanun kabul edildi ve Türk Dünyasından bizi ayırmak için Stalin'in emriyle elimizden alınan kimliğimize yeniden kavuştuk!
18. Ağdere bölgesi işgalden kurtarıldı.
19. Hocavend yerleşimi işgalden kurtarıldı.
20. Gedebey bölgesini kontrol eden, yüksekte yer alan ve Ermenilerin yaşadığı Başkend yerleşimi temizlenerek Gedebey'in güvenliği sağlanıldı.
21. Serseng Su Barajı Milli Ordumuzun kontrolüne geçti.
22. 28 Ağustos 1992'de Laçın koridoru Milli Ordumuzun kontrolüne girdi. Böylece Ermenistan ile Karabağ arasındaki bağlantı kesilmiş oldu.
23. Ermeniler paniğe kapıldı: Azerbaycan'ın Türkiye ile birleşip onları yok edeceği korkusuyla bir yıl boyunca 500.000 kişi Ermenistan'dan kaçtı. Karabağ Ermenilerinin de yaklaşık yarısı kaçmıştı. Ermeniler insanların kaçmasını önlemek için özel polis birimleri kurdu.
24. Cumhurbaşkanı Elçi Bey'in Kararnamesi ile Azerbaycan'da yaşayan "Etnik Gruplar, Azınlıklar ve Ulusal Azınlıklar Hakkında Kanun" kabul edildi ve onların hayat şartlarının iyileştirilmesi için Devlet Bütçesinden para ayrıldı.
25. Azerbaycan'ın kuzeyinde kurulan Milli Devletin varlığından ve Elçi Bey'in özel sevgisinden cesaret alan Güney Azerbaycanlı kardeşlerimiz Yeni Hareket başlattı.
26. Mücevher Vakfı kurulmuş ve 6 ayda toplam 4 ton altın toplanmıştır.
27. 40 daire yapılıp genç bilim insanlarına bağışlandı.
28. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi kuruldu.
29. Azerbaycan petrol dağıtımında en büyük paya sahip oldu - %30.
30. Azerbaycan, yeni kurulan Uluslararası Petrol Konsorsiyumunun Başkanı oldu.
31. Hiçbir yabancı şirket hisselerini Azerbaycan'ın izni olmadan bir başkasına satamaz veya devredemezdi!
32. Almanya'dan 150 otobüs ve 50 troleybüs alınması için anlaşmaya varıldı ve para ödendi.
33. Büyük Devletlerde elçiliklerimiz açıldı.
34. "Şollar Su Boru Hattı"nın inşaatına başlandı.
35. Basınla ilgili kurum ve kuruluşlar ile basın ve yayın kuruluşları çalışanlarına ''Büyük İmtiyaz'' konulu kararname imzalandı.
36. Başkan Elçi Bey ülkedeki iş adamlarıyla görüşerek kendilerine tam özgürlük verildiğini söyledi. Böylece ilk Milli İş adamlarımız hızla çoğalmaya başladı.
37. AZERGAZ DEVLET ŞİRKETİ kuruldu.
38. Şaumyan bölgesi işgalden kurtarıldı.
39. 9 Ekim 1992'de Özgürlük Meydanı'nda ilk Askeri Geçit Töreni düzenlendi.
40. 28 Ekim 1992'de asgari ücret 700 rubleden 1500 rubleye yükseltildi.
41. Türk Cumhuriyetlerinin Pazar Ekonomisine Geçiş Sempozyumu Bakü'de düzenlendi.
42. Türk Devletleri Kültür Sempozyumu Bakü'de düzenlendi. Kuzey Kıbrıs ve Tataristan da etkinliğe devlet olarak katıldı.
43. 1268 istasyon inşa edilerek petrol işçilerine sunuldu.
44. Azerbaycan Cumhurbaşkanı maaşının %40'ını yetimhaneye bağışladı. Petrol Şirketi başkanının maaşı 60.000 ruble ve Elçi Bey'in maaşı 50.000 ruble idi.
45. Aralık 1992'nin sonunda, Azerbaycan devlet bütçesi şimdiden 4 ton altın ve 100 milyon dolar rezerv biriktirmişti.
46 Cumhurbaşkanı Elçi Bey, Teze Pir Maarif Külliyesi'nin inşası için Cumhurbaşkanlığı Fonundan 10.000 para ayırdı.
47. Dünyada yaşayan tüm Azerbaycanlıları bir araya getirmek ve örgütlemek için "Teşkilat Komitesi" kuruldu.
48. Aralık 1992'de 526 binadan 505'ine, 36 okuldan 34'üne, 56 yetimhaneden 55'ine ve 14 sağlık ocağından 14'üne merkezi ısıtma sistemi sağlanmıştır.
49. Şehit ailelerine yardım sağlanması ve devlet korumasına alınması konusu sistemleştirilmiştir.
50. 22 Siyasi Parti;
293 STK;
1 Siyasi Hareket ve 2 Siyasi Grup resmi olarak kayıt altına alındı.
51. 17 Mart 1993'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı E. Elçi Bey, Eski Türklerin Orhun-Yenisey Anıtlarının Okunmasının Yüzüncü Yıldönümünü Kutlamak için Teşkilat Komitesi'nin kurulmasını emretti.
52. Ziraat ve tarım işleri için 5 milyon ve "MÜELLİM" matbaası için 6,5 milyon değerinde para ayrıldı. 
53. M.F. Ahundov'un adını taşıyan Merkez Kütüphanesinin, yabancı basını izleyebilmesi için Cumhurbaşkanı'nın kendi fonundan 5.000 miktarında para ayrıldı.
54. Azerbaycan Yüksek Mahkemesi, Kelbecer savaşlarında esir alınan 6 Rus askerinden 5'ini ölüme, birini ise 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Rusya, defalarca Elçi Bey'den esirleri serbest bırakmasını istemesine rağmen, bu istek reddedildi. Ama sonra Haydar Aliyev onları kendi uçağıyla Moskova'ya götürdü...
55. Ekim 1992'de Ulusal Meclis bünyesinde "Hümanitar Araştırma ve Analiz Merkezi" kuruldu. Bu merkezde 84 bilim insanı yasa tasarılarını incelemiş, ülkedeki sorunlara çözüm bulmuş ve çözüm önerilerinde bulunmuştur. Bu merkez 7 Şubat 1997'de kaldırıldı.
56. 28 Mayıs 1993'te Ruslar tarafından şehit edilen Ünlü Yazar Hüseyin Cavit, Şah İsmail Hatayi ve Eli Ağa Şihlinski'nin anıtlarının Bakü'de açılışı yapıldı.
57. Din Özgürlüğü Yasası kabul edildi.
58. Latin alfabesine geçildi.
59. Türkiye, ABD, Fransa, Rusya, Çin, İran ve Irak Bakü'de büyükelçilikler açtılar.
60. 83 yeni Ders Kitabı yazıldı ve yayınlandı. Okullara verildi.
61. Her Çernobil kurbanı 8.000 ruble aldı.
62. Taksiler özelleştirildi ve sahiplerine verildi.
63. Yaklaşık 2.000 öğrenci eğitim için Türkiye'ye gönderildi.
64. Devlet bütçesinden bir yılda toplam 210 milyon dolar tasarruf sağlandı.
65. Yerellik, kabilecilik gibi küçük duyguların yerini bütün Azerbaycan-Turan idealleri aldı.
66. Rüşvet büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır.
67. Azerbaycan tarihinin en demokratik dönemi yaşandı.
68. Güney Azerbaycanlı hemşerilerimize üniversitelerimizde ücretsiz eğitim görme imkanı verildi.
69. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elçi Bey, Bakü'de yaşayan Güney Azerbaycanlı aydınları kabul etti ve devletin yanlarında olduğunu belirtti...
70. Yolsuzluk sıfırlandı.


Politika
Haberler