Türkiye'de faaliyette bulunan diaspora teşkilatlarının Ermenistan ve “CRONIMET” şirketi tarafından gerçekleştirilen çevresel teröre karşı protesto bildirisi - FOTOGALERİ

Türkiye'de faaliyette bulunan diaspora teşkilatlarının Ermenistan ve “CRONIMET” şirketi tarafından gerçekleştirilen çevresel teröre karşı protesto bildirisi - FOTOGALERİ
12:15 05.07.2021 | 2333 kere okundu | Karabağ

Modern dünyada iyi komşuluk ve samimi dostluk, tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu tartışılmaz bir kavramdır. Bu kavramın temelinde siyasi güven yer alırsa, ekolojik dengenin genel ilkelere dayanarak korunması ise, çeşitlendirilmiş yönlerinden biri olarak kabul edilir. Hakkında bahsettiğimiz, küreselleşen dünyada her kesi rahatsız eden sorunlardan biri bölgemizdeki su kaynakları da dahil olmak üzere, doğal floraya karşı kayıtsızlık ve bazı durumlarda sorumsuzluk ve düşmanlık vakalarıdır. Kaynağı Ermenistan topraklarında bulunan sınıraşan nehir statüsüne sahip olan Okçuçay'ın real durumu, kendisine yönelik düşmanlık düzeyi, açık bir çevre terörü faaliyetidir.

Şu anki Ermenistan'ın Kafan ve Kacaran madencilik atıklarıyla son derece kirlenmiş olan Okçuçay’ı, hal hazırda sanki endüstriyel atık toplayıcısı olarak hizmet vermektedir. Bu sular arıtılmadan doğrudan nehre boşaltıldığından ve kirlilik seviyesi normdan çok daha yüksek olduğundan onun su kaynaklarının Azerbaycan topraklarında kullanılması uygun görülmemektedir. Okçuçay'ın kirlenmiş bileşimi, insan sağlığı için ölümcül, sudan beslenen tüm hayvan ve bitki florası da dahil olmak üzere, doğanın diğer canlıları için genetik yıkım sınırına ulaşmıştır. 

Komşu ülkeler unutmamalıdır ki, Okçuçay Güney Kafkasya'nın ikinci büyük Nehri olan Araz nehrine akmaktadır. Sonuç olarak, nehirdeki kirlilik seviyesi, Araz nehrinin su kaynaklarının kalitesi üzerinde doğrudan zehirli bir etkiye sahiptir. Kür nehrinin en büyük sağ kolu olan Araz nehri, Ermenistan ile bir başka sınıraşan nehirdir ve Azerbaycan'ın ekilebilir arazisinin sulanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Ancak nehirdeki su kalitesinde ciddi bir değişiklik nedeniyle, hane halkı ve tarımsal ihtiyaçlar için kullanımı son derece tehlikelidir.

Azerbaycan’ın resmi kaynaklarından alınan bilgilere göre, nehir suyu ve dip çökellerin analizi, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın talebi üzerine Almanya'nın uluslararası düzeyde akredite edilmiş SGS laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Okçuçay nehrinden alınan su örneklerinin test sonuçları, yüzey sularında yüksek düzeyde ağır metaller, özellikle demir, bakır, manganez, molibden, çinko, krom, nikel ve diğerlerinin yüksek içeriğini ortaya çıkarmış, hatta çökel örneklerinde tehlikeli maddelerin konsantrasyonunun normdan çok daha fazla olduğu ve nehrin kirlilik seviyesinin kritik olduğu tespit edilmiştir.

Kirlilik kaynağı ekolojik felaketin eşiğinde olan Okçuçay’ın Ermenistan'da sanayi ve madencilik işletmeleri ile bu hale getirilmesi Azerbaycan'a yönelik otuz yıllık işgalcilik politikasının ve yağmalanarak tahrip edilen topraklarda işlenen çok kapsamlı soykırımların devamıdır.  Bilindiği üzere, Zengezur bakır-molibden fabrikasının hisselerinin çoğu Alman CRONIMET Mining AG (%60) şirketine aittir. en büyük madeni olan Kacaran  madenini yönetmektedir. Ne yazık ki, şirketin bölgedeki uluslararası standartları karşılamayan faaliyeti geniş bir alanda ekoloji bir felaket yaratmıştır. Okçuçay’ına dökülen atık su, maden atıklarının boşaltılması, nehrin suyunun doğal bileşimini tamamen değiştirerek kullanılamaz hale getirdi.

Alman CRONIMET firmasından temelini Okçuçay’ın acımasız kirliliği sonucunda işlediği ekoloji teröre son versin. Doğal kaynakların, aynı zamanda, madencilik ürünlerinin işletilmesi ile uğraşan tüm şirketler, dünyanın hangi ülkesinde faaliyet gösterdikleri fark etmezsizin, çevre temizliğinin korunması ile  ilişkili uluslararası sözleşmelerin şartlarına uymakla yükümlüdürler. Açıkça belirtiyoruz ki, Okçuçay’ın yok edilmesi çevresel terörizm eylemidir ve bu nedenle Ermenistan hükümeti ve Alman “CRONIMET” şirketi uluslararası hukuka eşit seviyede sorumluluk taşıyorlar. 

Özellikle belirtmek isteriz ki, Hazar Denizi havzasında nehirler dahil, toplam 153 balık türü vardır ve bunlardan 81 türü endemiktir, yani gezegenin hiçbir yerinde bulunmazlar ve sadece Hazar Denizi'nde yaşarlar. Hazar denizinin Azerbaycan kesiminde yaklaşık 90’a kadar balık türü vardır. Hazar denizinde kalıntı ve endemik 6 Mersin balığı türü vardır: bölge, Rus mersin balığı, Kür mersin balığı, uzun burunlu ve çeko balığı. Bu istatistiksel gösterge, Okçuçay'ın bir bütün olarak kirli suyu, bu nehrin Araz nehri vasıtasıyla ağzi sayıla bilen Hazar denizindeki canlı floraya yaratmış olduğu tehlikenin düzeyini tanımlamayan en güçlü gerçektir. Hazar'ın kıyı ülkelerinin bu su terörüne kayıtsız kalmaya hakları yoktur!

Birleşik Milletler Örgütü’nün doğanın, aynı zamanda su kaynaklarının korunumasunda sorumluluğu olan kurumları öncüllüğünde, bu alanla ilgili faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlara sesleniyoruz:Dünyanın farklı yerlerinde, gerek ülkeler içinde, gerekse de ülkeler arasında tatlı su kaynaklarının korunması, muhafazası ve işletilmesi müzakere, hatta münakaşa kaynağı olduğu bir zamanda Okçuçay’a olan düşmanca  tavır doğa florasına karşı maksatlı bir soykırım olarak görülmeli, Ermenistan hükumetinden ve Almanya’nın “CRONIMET Mining AG” firmasından tatlı su kaynaklarının korunması için uluslararası sözleşmelere uyulması talep edilmelidir.

Birleşik Milletler’in gıda güvenliği ile ilgili  kurumları tatlı su kaynaklarına karşı kayıtsız kalmaları su kıtlığı gibi küresel krize neden olacağına ait rapor yayması durumunda Ermenistan hükumetinin ve Almanya’nın “CRONIMET Mining AG” şirketinin Okçuçay’a karşı işlediği ekolojik terör görmezden gelinemez!

Beyanname, İngiliz ve Türk dillerinde olmakla uluslararası kuruluşlara, aynı zamanda “CRONIMET” şirketinin Almanya’daki merkez ofisine ve İstanbul’daki temsilcilerine gönderilmiştir.

Beyanname aşağıdaki kuruluşlar tarafından imzalanmıştır:

 

1. Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı nezdinde

Azerbaycan Evi

2. Hatay Azerbaycan Evi Derneği

 

3. Yalova Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği 

4. Yeni Azerbaycan Yardımlaşma ve Kültür Dərnəyi 

5. İstanbul Türkiye Azerbaycan Kültür ve Dayanışma  Derneği

 

6. Azerbaycan Eğitim ve Kültür Derneği 

7. Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği

8. İstanbul Genç Azerbaycanlılar Derneği

9. Kocaeli Derincə Azerbaycan Evi Derneği

 

10. Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği

11. Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu  

12. Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği

13. Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekler Federasyonu

14. Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu 

15. Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği

16. İğdır- Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği

17. Türkiye Azerbaycan Derneği

 

18. Iğdır Azerbaycan Evi Derneği

19. Adana Azerbaycan Kültür ve Dayanışma  Derneği

 

20. Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği

21. İzmir Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği

 

22. İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği

23. Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği

24. Çağdaş Azerbaycan Kültür Derneği

25. Edirne Azerbaycan Evi Derneği

26. Azerbaycan Dil, Tarih, Kültür Araştırma Merkezi

 

27. Azerbaycanlı Hekimlər Derneği 

28. İstanbul-Azerbaycan Dostluk Derneği 

29. “Buta” Azerbaycan Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği

30. Dünya Azerbaycanlıları Yazarlar ve Medya Derneği

31. Kayseri Azerbaycan Kültür, Eğitim ve Dayanışma Derneği

32. “Hazar” Azerbaycan Halk Dansları Derneği

33. Hazar Folklor Eğitim ve Araştırma Merkezi 

34. Anka - Azerbaycan Dans ve Sanat Klubü

35. İstanbul Universiteti Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Birliği 

36. Araz Doğa Sporları ve Kültür Klubü Derneği

37. Azerbaycan Turkiye Ortak Milli Düşünce Derneği

38. İstanbul Azerbaycan Kültür Evi 

39. İstanbul Haydar Aliyev Okulu

40. Azerbaycan Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

41. Balıkesir Azerbaycan Evi Derneği

42. “Azerbaycan Halklar Dostluğu” Derneği

43. Azerbaycan Gençlerinin Ankara Dayanışma Derneği

44. “Mübariz” Kültür Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

45. Azerbaycan Gençlerinin İstanbul Harekatı

46. İstanbul Universiteti Azerbaycan Türkiye Kardeşlik ve Dayanışma Topluluğu

47. Celal Bayar Üniversitesi Manisa Azerbaycanlı Öğrenciler Topluluğu

48. Düzce Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu

49. Bülent Ecevit Üniversitesi Azerbaycan Kültür Topluluğu

50. Azerbaycan Gençlerinin İstanbul Dayanışması

51. Konya Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği

52. Sakarya’da Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu

53. Manisa Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği

54. Kayseri Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği

55. Kastamonu Üniversiteti Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Birliği

56. Bursa Azerbaycan Kültür ve Sanat Birliği

57. Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyyeti

 

58. Azerbaycan - Kıbrıs Gençlik Teşkilatı

59. Kahramanmaraş-Azerbaycan Eğitim, Kültür ve Dayanışma Birliği

60. Elazığ Azerbaycan Kültür ve Öğrenci Gençler Birliği

61. "Bilecik Azerbaycan Kardeşlik Derneği”

62. Kars Azerbaycan Evi Derneği

63. İğdır Vakfı

64. Azerbaycan Çanakkale Derneği

 

65. “Geleceğin İnsanları Mekanı, Geleceğin İmkanları Mekanı” Derneği

 

66. “Azerbaycan Denince” Derneği

67. AzArt – Türkiye’de Yaşayan Azerbaycanlı Ressamlar Grubu

68. Alanya Azerbaycanlılar Derneği

69. Zile Azerbaycan Karabağlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

70. Azerbaycan Kültür Merkezi Derneği

71. Türkiye Anadolu Aydınlar Ocaği

72. Türkiye AzerbaycanDev Kardeşlik, Candaşlık ve Strateji Platformu

73. Türk Kültür Platformu

74. “Yeşil İğdır” qəzeti

75. Kars Hüryurt Gazetesi


Karabağ
Haberler