Türkiye’de Faaliyet Gösteren Diaspora Teşkilatlarının Tarihî Şuşa Beyannamesi’ne İlişkin Çağrı

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Diaspora Teşkilatlarının Tarihî Şuşa Beyannamesi’ne İlişkin Çağrı
16:15 18.06.2021 | 2040 kere okundu | Karabağ

Türkiye’de faaliyet gösteren diaspora teşkilatlarının üyeleri olarak, 15 Haziran 2021 tarihli “Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi”nin imzalanmasını memnuniyetle karşıladığımızı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi iradesiyle hayatî belge niteliği kazanan, iki kararlı lider tarafından imzalanan belgeyi takdirle karşılıyor ve tüm varlığımızla desteklediğimizi ifade ediyoruz. 

Beyanname sadece iki kardeş ülkenin değil, tüm Türk dünyasının dayanışmasını ifade eden ve güçlendiren, Avrasya coğrafyası için barış, istikrar ve kalkınma vaat eden birçok hüküm içermektedir. İşte bu sebeple, Azerbaycan ve Türk diaspora teşkilatları birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekerek, diğer Türk soylu ülkelerin yanı sıra barışsever diğer topluluklarla iş birliğinin önemli olduğunu vurgulamaktayız.

Bu beyannamenin imza tarihi seçiminin iki önemli tarihi olayın izlerini yansıttığını özellikle belirtmek isteriz. Azerbaycan’ın Millî Kurtuluş Günü ve Kars Antlaşması’nın 100. Yıl Dönümü’nde imzalanması her iki liderin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve millî lider Haydar Aliyev’e olan sonsuz sevgi ve saygının göstergesi olduğuna inanıyoruz. Şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nahçıvan Türk’ün kapısıdır.” sözü ve talimatıyla Nahçivan bölgesine muhtariyet statüsünün kazandırılması, Türk dünyasının ulaşım ve haberleşme bakımından birleşmesi olanağını sağlamıştır. 

Bugünlerde devlet bağımsızlığının otuzuncu yılını büyük bir gururla yaşayan Türk soylu ülkeler, geçmişte büyük bir gelişim aşamasından geçtiler. Dayanışma ve birlik çağrılarımız yalnızca Türk soylu halkların terakkisi için değil tüm dünyada samimi dostluk, iyi komşuluk, birlikte yaşama kültürünün göstergesi olarak örnek olmuştur. Tüm bunlar millî kimliğimiz ve değerlerimizdir. 

Sevgili ve değerli yurttaşlar, soydaşlar, dindaşlar ve meslektaşlar, dünyada barış ve istikrarın korunması, tebliği ve teşvikinde diaspora teşkilatları ve medya kuruluşlarının da üzerine ağır ve onurlu sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluğun istikametlerinden biri de Azerbaycan ve Türkiye hakkındaki gerçekleri dünya kamuoyuna doğru duyurmak, halklarımıza ve ülkelerimize yönelik yalan ve iftiraları ortadan kaldırmaktır. Son yıllarda özellikle ortak gayretlerimiz neticesinde sözde “Ermeni Meselesi”nden doğan tüm gerici faaliyetlerin ortaya çıkarılması girişimlerinde önemli adımlar attık. Ancak tüm bunlar yeterli değildir. Sözü edilen beyanname iş birliği, gelişme ve refah için eşsiz fırsatlar sunmaktadır. 

Ermenistan’ın, Ermeni milliyetçi çevrelerinin, lobi teşkilatlarının Türkiye’ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması ve tarihinin tahrifine dayalı siyasallaştırılmış kararların gerçekmiş gibi gösterilmesi son derece tehlikelidir ve birlikte gayret ederek bunları ortadan kaldırmalıyız. Bu bağlamda, 1915 olaylarıyla bağlantılı olarak arşivlerini açan Türkiye’nin, Ermenistan’daki ve diğer ülkelerdeki arşivlerin açılması ve bu konuda tarihçiler tarafından araştırma yapılması çabalarına kararlılıkla destek vererek gerçek bir ilerleme kaydetmeliyiz.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ifade ettiği ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın desteklediği gibi: Bir milletin iki diasporası olamaz. 

Çeşitli ülkelerde yaşayan Azerbaycan ve Türkiye diasporaları arasında iş birliğinin daha sıkı geliştirilmesi, karşılaştığımız ortak problemler karşısında birlikte adım atılması ve sürekli dayanışma içerisinde olunması, verimli çalışmalar için tek doğru yol olduğunu açıkça belirtmek isteriz. 

Millî menfaatlerin korunmasına dair tarihî hakikatlerin dünya toplumuna duyurulmasında diaspora teşkilatlarının koordineli şekilde birlik içerisindeki faaliyetleri gücümüzü ve sonuçlarını artırır. 

Bu bildiriyi yazmak ve yaymaktaki maksadımız, Azerbaycan ve Türkiye ittifakını teyit eden Şuşa Beyannamesi’nin tarihsel önemini takdir ettiğimizi tekraren göstermek, güçlü, yenilmez halklarının birliğinin ve dostluğunun garantisi olan ittifakın korunması ve geliştirilmesi adına bir yumruk gibi birleşmiş diasporaya dönüştürmek niyetimizi ifade ediyoruz. Azerbaycan ve Türk diaspora teşkilatları ancak ittifak şeklinde birlikte hareket ederek asıl amaçlarına ulaşabilirler. Bir olalım, yaşayalım, güçlü olalım, müttefik olalım.

 

1. Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı 

(Azərbaycan Evi)

2. Hatay Azerbaycan Evi Derneği

 

3. Yalova Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği 

4. Yeni Azerbaycan Yardımlaşma ve Kültür Dərnəyi 

5. İstanbul Türkiye Azerbaycan Kültür ve Dayanışma  Derneği

 

6. Azerbaycan Eğitim ve Kültür Derneği 

7. Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği

8. İstanbul Genç Azerbaycanlılar Derneği

9. Kocaeli Derincə Azerbaycan Evi Derneği

 

10. Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği

11. Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu  

12. Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği

13. Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekler Federasyonu

14. Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu 

15. Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği

16. İğdır- Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği

17. Türkiye Azerbaycan Derneği

 

18. Iğdır Azerbaycan Evi Derneği

19. Adana Azerbaycan Kültür ve Dayanışma  Derneği

 

20. Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği

21. İzmir Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği

 

22. İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği

23. Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği

24. Çağdaş Azerbaycan Kültür Derneği

25. Edirne Azerbaycan Evi Derneği

26. Azerbaycan Dil, Tarih, Kültür Araştırma Merkezi

 

27. Azerbaycanlı Hekimlər Derneği 

28. İstanbul-Azerbaycan Dostluk Derneği 

29. “Buta” Azerbaycan Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği

30. Dünya Azerbaycanlıları Yazarlar ve Medya Derneği

31. Kayseri Azerbaycan Kültür, Eğitim ve Dayanışma Derneği

32. “Hazar” Azerbaycan Halkdansları Derneği

33. Hazar Folklor Eğitim ve Araştırma Merkezi 

34. Anka - Azerbaycan Dans ve Sanat Klubü

35. İstanbul Universiteti Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Birliği 

36. Araz Doğa Sporları ve Kültür Klubü Derneği

37. Azerbaycan Turkiye Ortak Milli Düşünce Derneği

38. İstanbul Azerbaycan Kültür Evi 

39. İstanbul Haydar Aliyev adına Azerbaycan  okulu

40. Azerbaycan Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

41. Balıkesir Azerbaycan Evi Derneği

42. “Azerbaycan Halklar Dostluğu” Derneği

43. Azerbaycan Gençlerinin Ankara Dayanışma Derneği

44. “Mübariz” Kültür Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

45. Azerbaycan Gençlerinin İstanbul Harekatı

46. İstanbul Universiteti Azerbaycan Türkiye Kardeşlik ve Dayanışma Topluluğu

47. Celal Bayar Üniversitesi Manisa Azerbaycanlı Öğrenciler Topluluğu

48. Düzce Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu

49. Bülent Ecevit Üniversitesi Azerbaycan Kültür Topluluğu

50. Azerbaycan Gençlerinin İstanbul Dayanışması

51. Konya Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği

52. Sakarya’da Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu

53. Manisa Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği

54. Kayseri Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği

55. Kastamonu Üniversiteti Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Birliği

56. Bursa Azerbaycan Kültür ve Sanat Birliği

57. Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyyeti

 

58. Kahramanmaraş-Azerbaycan Eğitim, Kültür ve Dayanışma Birliği

59. Elazığ Azerbaycan Kültür ve Öğrenci Gençler Birliği

60. "Bilecik Azerbaycan Kardeşlik Derneği”

61. Kars Azerbaycan Evi Derneği

62. İğdır Vakfı

63. Azerbaycan Çanakkale Derneği

 

64. “Geleceğin İnsanları Mekanı, Geleceğin İmkanları Mekanı” Derneği

 

65. “Azerbaycan Denince” Derneği

66. AzArt – Türkiye’de Yaşayan Azerbaycanlı Ressamlar Grubu

67. Alanya Azerbaycanlılar Derneği

68. Zile Azerbaycan Karabağlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

69. Azerbaycan Kültür Merkezi Derneği

70. Türkiye Anadolu Aydınlar Ocaği

71. Türkiye AzerbaycanDev Kardeşlik, Candaşlık ve Strateji Platformu

 

 


Karabağ
Haberler