BİRLEME (TEVHİD) 1

  BİRLEME (TEVHİD) 1
12:45 08.04.2021 | 3601 kere okundu | Yazarlar

      LÜTFULLAH KALELİ         

Birleştirme- birleme-tevhit, kelimeleri günümüzde sanıldığından daha çok önem kazanmıştır.  Siyasileri- ekonomistleri- aydın kesimleri velhasıl toplumun tüm katmanları, siyasal hedefler- ekonomik hedefler- askeri hedefler velhasıl insanımızı ilgilendiren her alanda birliği kurmak zorunluluğu hayatın dayattığı gerçeklerin başında gelir.

                Birliği önce dinsel konularda sağlamak  yaşamsal önemdedir. İslam dünyasındaki parçalanmışlık iç çatışmaların temelinde dinsel kanaat ve çıkar farklılıkları yatmaktadır. Kanaat önderlerinin satılmışlığı- çekememezlik—dinsel değerlerdeki süregelen yozlaştırma faaliyetleri- dinsel alandaki gurup ve gurupçukların birbirleriyle çatıştırılmaları- dinsel sapkınlıklar- tarikatlar işin tuzu biberi olmaktadır.

                Vatikan’ın tarihi süreçten süzülerek gelen , İslami araştırmaları-  faaliyetleri – İslam dünyasında faaliyet göstermiş-halen gösteren oryantalistler(müsteşrikler)  “İnanmadığı halde;  İslam dini ve Müslümanlar hakkında söz sahibi olan din alimleri”  İslam aleminde Müslümanların parçalanmışlığı ve birbirleriyle çatışmalarının sömürge ülkeleri haline gelmelerinin  temel nedenlerinden yalnızca birisidir.

                Siyaset ile dini ayrışmaların – çıkar çatışmalarının bir araya getirilmesi , yaşanan felaketlerin idamesini sağlamaktadır. Günümüzde hiçbir dinsel yapı veya yapılanma yoktur ki, birbirleriyle düşman olmasın -çatışmasın.  Bu yapıların tamamına yakınının dünya kiliseler birliği ile ilişkisi olmasın.

                Ölen ve vatanından sürülen –yaşamları mahvedilen  Müslümanlar, Müslüman ülkeleri soyup soğana çeviren kiliseler ve havralar. Ve emperyalist devletler. Bu gidişata son vermek gerek. Dinsel alanda ayrılığa son vermek için Sağlam bir Türk- İhlaslı bir Müslüman olan itikatta mezhep imamımız , İmamı Maturidi’yi  yeniden keşfetmemiz- ilahiyat dünyasında eğitim veren tüm kurumlarda  Maturidi’nin eserleri itina ile okutulmalı eserleri halkımız arasında yaygınlaştırılmalıdır.

                Aksi halde ordumuz ırak ordusuna benzeyecektir- ırak ordusu içindeki  dinsel yapılanmalar Irak ordusunun ABD ye teslim olmasını savaşmamasını sağlamıştır.  Manisa sancağında faaliyet gösteren Hüsnüyadis her daim hatırda tutulmalıdır.

                FETÖ nün ordumuzu zehirli sarmaşık gibi nasıl sardığı kanser hücreleri gibi devletimizi nasıl içten kuşattığı hatırdan çıkarılmamalıdır. FETÖ’ nün türevleri yedekte bekletilmektedir. FETÖ benzeri yapılanmaların kıpırdamaya başladığı söylenebilir.

                İçimizdeki ve dışımızdaki düşmanlarımız  din birliğimizi hedef almışlar gereğini kesintisiz yapmaktadırlar.  Dil birliğimizden söz etmek nerede ise olanaksız hale gelmiştir- devrik cümleler- ithal kelimeler,  dilimizi mahvetmiş devlet kurumlarımız ise yalnızca seyretmiştir.

                Çekirdek aile anlayışının topluma yerleştirilmesi ile , geleneklerimiz ortadan kaldırılmıştır. Sözde kadın hakları bahanesi ile kadınlarımızın cinsel duyguları bozulmuş, doğası zarar görmüştür. Neredeyse telafisi imkânsız felaketler toplumumuzu bekliyor.

Bu yazı devam edecektir. Görklü Çalabımıza emanet olunuz. Görklü Çalabımızın görkemli selamları üzerinize olsun vesselam.

                                                                                                                                      


Yazarlar
Haberler