“Dahi lider?”, yoksa “fantastik yenilgi?” – Putin Petrodan bu yana kazanılanların nasıl kaybedildiğine cevap versin... 

“Dahi lider?”, yoksa “fantastik yenilgi?” – Putin Petrodan bu yana kazanılanların nasıl kaybedildiğine cevap versin... 
13:15 07.04.2021 | 726 kere okundu | Yazarlar

Haşim Sehrablı

 

Belirli bir grup var ki, Putin'i çok muhtaşem lider gibi kabulleniyor. Onları kınamak zor, çünkü Putin kamuoyuya oynamağı iyi biliyor ve çok güzel manipülasyonun yapıyor. Sahte karizma yaratmak başarılı olduğu en iyi yönlerinden biridir. Hitlerden sonra dünyada ciddi lider imajı yaradan nadir şahıslardandır. Malesef ki, dünya iyi imajları değil, gayrılarını ilahileşdiriyor.

Ancak Hitler ve Putin'in benzerlikleri çok olsa da, esas farkları odur ki, Hitler dünya savaşında yenilmiş, sanayisi, ekonomisi, genellikle tüm sahelerde kriz yaşayan Almanya'yı kenar müdahelelerden temizlemiş, kısa zamanda dünyanın en güçlü ülkesine çevirmişti. Putin ise, Sovyetlerin "başarıları" üzerinde kurulmuş sistemi ne dünyanın en güçlüsü haline getire bilmiş, aksine Rusya ekonomisini "beceriksiz lider" Yeltsinin döneminde olsuğundan da kötü hale getirmiştir. Sovyetlerin ağır sanayi tecrübelerinden kenara çıka bilmemiş, Rusya silah sanayisinin en iyi silahlarından sayılan "İskender" roketlerinin imajı da, Karabağ savaşından sonra tamamen mahv oldu... 

Oysa bir zamanlar, ABD Sovyet silahlarından o kadar çekiniyordu ki, kendi orta ve uzak menzilli silahlarını da kurban etmişti. Amacı ise, bu sınıf silahların piyasadan çekilmesiydi. 

Aslında Putin, Rusya tarihinin en zayıf siyasi lideridir. Hatta beğenmedikleri Yeltsin zamanında, Korbaçov liderliğinde de Rusya imperyasının çıkarları iyi korunmaktaydı. Razıyım, Rusya'nın zayıflaması onların döneminde başlamıştı. Ancak "güçlü lider", "dahi lider" o insandır ki, zayıflama ve çöküşü engelleyip yükselişi tamin etsin. Daha çöküşün axarına katılıp kaypları artıra artıra devam eden biri değil... 

Putin'e kadar Rusya imperyasının kazandığı tüm başarılar, hegemonluk hatlarının çekildiği tüm araziler Putin zamanında bir bir kaybedildi. Karşılığında Putin'in tek başarısı Çeçenistan meselesidir. 

Gelin birlikte analiz yapalım…

Karabağ sorunu 150-200 Rus-Ermeni birliğinin Türk düşmanlığı yolunda esas stratejik oyunudur ve Rusya Putin iktidarı zamanında Karabağ'da tamamen kaybetti. Evet, bugün Karabağ'da barış kuvvetleri adı altında Rus ordusu bulunsa da, bu geçicidir ve hiçbir koşulda bölgede daim kalamazlar. Barışa hizmet amacını değiştiği zaman, en küçük adımda Karabağ'daki Rus ordusu işgal ordusu olacaktır ki, bu da dış siyaseti problemlerle dolu olan Rusya' nın yapa bileceği en ciddi hata olacaktır. 

Bundan başka, Ukrayna Rusya'nın hegemonluk sınırlarından çıktı, Polonya ve Skandinav ülkeleri artık Rusya aleyhine kararlar ala biliyor. Orta Asya ülkeleri Moskova ile hesaplaşmak istemiyor. Azerbaycan çoktan hesaplaşmıyor. Gürcistan'ı anlatmağa gerek yoktur. Rusya Gürcistan'dan o kadar büyük hata yapmış ki, burada kendi adamını iktidara getirirse bile Gürcistan ve Rusya ilişkileri normalleşe bilmeyecek noktadadır. Paşinyan Ermenistan'ı Rusya'nı zor duruma sokmuştur. Oysa önceki Rusya imparatorları yoktan Ermenistan devleti kurmuşlardı, ancak şimdi Putin "proje devlet"i ram edemiyor. 

Putin'den önceki tüm Rusya liderleri Türkiye'ni zor duruma salmışlardı. Türkiye Kafkaslarda, Kara Denizde, hatta Akdenizde Rusya'nın elinden "kan ağlamaktaydı". Şimdi ise, Türkiye tüm bu noktalarda Rusya'yı köşeye sıkıştırmıştır. 

Tüm bu olasılıkları göz önünde bulundurduğumuz zaman ortaya mantıklı bir soru çıkıyor: "Nerede o güçlü lider Putin?" 

Rusya'nın dahilinde otoriter rejim kurarak, her kesi susturarak ve kamuoyuna oynayarak "dahi Putin" imajı yaratmakla değil. Putin önce, Rusya imperiyasının Birinci Petro'dan sonraki zamanlarda, tam 300 yıl zamanı kazandıklarını, 20 yılda nasıl kaybetti, ona cevap versin...


Yazarlar
Haberler