Corona Virusu ve Yeni Dünya Düzeni - 'VeriChipleri' - 2.Yazı. Samir İsgenderoğlu

Corona Virusu ve Yeni Dünya Düzeni - 'VeriChipleri' - 2.Yazı. Samir İsgenderoğlu
09:22 24.03.2020 | 1341 kere okundu | Yazarlar

Dünya genelinde kaos hızla büyümekte. Adeta her kes panik halde ne yapacağını bilemiyor. Çok önemli insanların bile bu ''Corona Virusuna'' yakalandığı haberleri insanları daha çok panik haline sokuyor. Muhtemelen önemli toplum tarafından benimsenmiş kişilerin önümüzdeki günlerde sırayla ölümlerinin açıklanması var olan kaosu daha da büyüterek ''Dünya İnsanını'' çok daha büyük korku girdabına sokacaktır.

''Dünya Sağlık Örgütü'' önümüzdeki aylarda  sonunda bu ''Corona Virusun'' aşısını bulduk lakin bu aşı sadece hastalık bulaşmamış kişilerde etki ediyor, hasta olmuş kişilerin tam tedavisi konusunda da çalışmalarımız devam etmektedir diyerek devam edilecektir: Kimlerin bu hastalığa yakalandığını tam bilmemiz imkansızdır. ''Dünya İnsanlığı'' olarak hepimiz çok büyük bir belayla karşı karşıyayız. Bu çok sinsi bir ''Virustur'' dedikten sonra asıl olaya geçilecek. 2005 senesinde ''START'' verilmiş olan projeden habersiz gibi masumane  bir şekilde her kesi alıştıra - alıştıra yeni ''Dijital Dünyanın'' bir parçası olan  ''VeriChip'' takma konusunu büyük olasılıkla ''DÜNYA İNSANLARINA'' şu cümlelerle açıklayacaklar: Tüm ''İnsanlığın'' kurtuluşu  ve  insanların sağlığını yakından takip etmek, hastalıklarda erken tahşis koymak için  bu ''VeriChiplerin'' takılmasını zorunlu görüyoruz hatta ''Chipler'' takılırsa insanlık kurtulacaktır bile denile bilinir.

Hal böyleyken evlerine kapanmış, eski dünyasından izole edilmiş, çaresizlik  içinde  çok fazla korkmuş olan ''Dünya İnsanları'' mecburen hatta gönüllü bir şekilde bu ''VeriChip''lerin takılmasını kabul edecektir.  Hatta  şok etkisinin içinde olan toplum, öyle bir hale getrilecek ki kabul etmeyenlere karşı, bu günlerde nasıl yaşlı insanları evde kalmaya zorluyorsa  ''VeriChip''  takmayan insanları da o şekilde ''VeriChipi'' takmaya zorlayacaklar. ''Chip''  takılmayanlar ''Toplum'' tarafından hain ve katil olarak adlandırılacaktır.

Tüm bu olaylardan sonra  ''Dünya İnsanı''  ilk başlarda ikiye bölünecek: ''Chip'' taktıranlar ve ''Chip'' taktırmayanlar.  

Daha sonraki aşamada ise  başta sosyal medya olmakla, her yerde ''Chip'' taktıranlar bu ''Chip''lerin aşağıdakı şekilde iyi taraflarını yazmaya başlayacaklar:

1. Bu ''Chip''ler olabilecek hastalıkları önceden tespit ederek ilaçlara gerek kalmadantedavi ediyor!

 2. Bu ''Chip''ler bir kaza anında ''Chip''te yazılı kan grubu gibi önemli sağlık bilgileriyle hayatlar kurtarıyor.

3. Bu ''Chip''ler ''Corona Virus'' dahil tüm virus ve salgın hastalıklarını önceden tespit ederek engellemektedir!

4. Bu ''Chip''ler sayesinde kimlik ve banka kartları taşımak zorunda kalınmayacak. Yani bir şeyi unutmak tarih oluyor!

5. Bu ''Chip''ler sayesinde kaybolan insanlar kolaylıkla anında bulunabilecek!

6. Bu ''Chip''ler sayesinde kazalarda hayatlarını kaybedenlerin kimlik tespiti anında yapılabilecek!

7. Bu ''Chip''ler sayesinde Suçlular kaçma girişiminde bulunamayacak. Suç tamamen ortadan kalkacaktır!

Yani kısa ve öz olarak bu ''Chip''ler say say bitmeyen faydalarını her kes anlatmakla bitiremeyecektir.

Bu olaylardan belli bir zaman geçtikten sonra Elon Musk''un 2017 yılında kurmuş olduğu  ''Dünya İnsanının'' Beynine ''Chip'' takmak üzere dünyada ilk ve bu alanda tek şirket  olan  ''NEURALİNK'' diye şirketi devreye sokularak bu şirket aracılığı ile   ''DÜNYA İNSANININ'' başına da o ''VeriChip''lerden takılacaktır.

Bunun sonucu olarak da her kes ''Monitor'' kontrollü bir şebekeye girerek, zorunlu bir şekilde ''Digital Dünya''  vatandaşı olacaktır.  Bunlar  gerçekleştikten sonra  Din, Vatanseverlik, Irkçılık ve  ''Dünya İnsanlarında'' olan ayrıkçı düşünce yapısı yok edilmiş olacaktır.

Sonuç olarak da Dünyada daha iyi kontrol edilebilinecek  ''Tek Dünya Devletinden'' oluşan bir ''DÜNYA İNSANINDAN'' oluşan toplum oluşturulacaktır.

Digital Dünya olan bu tek ''Dünya Devletin'' kendine özgün  yep yeni yasaları ve hukuk düzeni olacaktır. 

Bunu kabul etmeyenlerin bir ülkeden diğer ülkeye gitmesini bir tarafa bırakın, hatta  bir şehirden başka bir şehire bile gitmesi imkansız bir hale getirilecektir.

Bildiğiniz üzere Türkiye 24 Haziran seçimlerinden sonra yönetim şeklini tam değiştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın kamuoyuna açıkladığı yeni yönetim şeklinin kurumları arasında ''Dijital Dönüşüm Başkanlığı''da vardır. Türkiyede de bu yeni dünyaya girişi bu başkanlık üzerinden yapılacaktır. Bu ''Dijital Dönüşüm Başkanlığının'' resmi internet sitesinde açıkca şu cümlelerle izah edilmektedir yeni ''Dijital Dünya'' :  Veriye dayalı olarak kurulan ve kuralları henüz netleşmemiş olan bu yeni ekonomik ve sosyal model, beraberinde hayatın her aşamasını yeniden şekillendirmektedir. Bu yeni değer zincirinin en önemli halkalarını Nesnelerin İnterneti, Bulut Teknolojisi, Blok Zinciri, Büyük Veri ve Yapay Zeka gibi yenilikçi teknolojiler oluşturmaktadır. Kesin olan bir şey var ki ''İnsanlığın Dönüşümünü''  kavrayamayan toplumlar ve devletler  ya kendi ''Dijital'' dönüşümünü kuracak, ya da ''Dijital Kurgucu''ların “Tek Dünya Devleti” projesi içerisinde kaybolarak yok olacaklar.

Sanayi Devriminin itici gücü olarak kabul edilen elektrik enerjisi, Dördüncü Endüstri Devriminde yerini yapay zekaya bırakmıştır. Bu durumda ise varolacak yeni ''Dijital Dünya Düzeni''nin işçileri ise kesinlikle yapay zeka robotlarından oluşacaktır.

''Dijital Dünya'' da muhasebe, Hukuk, Call Center, Sigorta, Lojistik, Aşçılık, Finans vs gibi birçok sektörlerde de insanların yerini yapay zekaya sahip robotlar alacak.

Evleri gözetleyen kamera ve sosyal medyada yazılanları anında analiz edip ''reel polise'' ihbar eden ''Yapay Zeka Polisi''  günümüzün dünyasında da uygulamada vardır. Ayrıca Şu anda Çin’de Skynet uygulaması ile dakikada 3 milyar kişinin yüz taraması yapılabilen bir sistem yaratılmıştır.

Ayrıca bu sistemin içinde yeni tam uzaktan eğitime geçilecektir ve öğrencilerin dersi ne kadar takip ettiğini incelemek için, yüz tanıma teknolojisine sahip olan yapay zeka destekli kameralar kullanılacaktır. Böyle bir ortamda bağımsız, özgür düşünen bir insanın yetişmesi ise kesinlikle mümkün olmayacaktır.

Dünya genelinde tüm yeni ''Dijital Dünya'' vatandaşlarına puan toplama sistemi devreye sokulacaktır. Varolacak ''Dijital Dünyada''  güvenlik kameraları, yüz tanıma sistemleri ve her kesin sahip olacağı akıllı gözlükler ''Dijital Dünya Vatandaşlarının'' sosyal davranışlarına puan vermek için kullanılacaktır.   Günlük hayatında yaptıkları ile puanlar toplayacak olan ''Altın Çağın'' yeni Dünya İnsanların  bu puanları da dijital paralara çevrilecektir. Yani her şey tıpkı oyunlarda bizlere gösterildiği gibi gibi olacak.  Düşük puan alan vatandaşlara karşı ise çeşitli cezalar uygulanacaktır.

''Altın Çağın Dijital Dünyasında'' her şey kayıt ve kontrol altına alınarak bu sisteme ayak uyduramayan insanların fişi çekilerek  ''Altın çağın''  modern insan toplumundan tam uzaklaştırıldıktan sonra yok edilecektir. Yani  kısaca olarak ''Yeni Düzene''  karşı olanlar direk Nüfustan düşürülecek.  Nüfusdan düşürülenlerin  ise yaşama, bir başka deyişle hayatta kalma gibi bir durumu söz konusu bile olmayacaktır!

Tüm insanlar tek - tek kategorilere ayrılarak takip edilecek.  Sağalıklı olanlar 'Yeşil'', Hasta olanlar ''Kırmızı'', Şüpheli olanlar ise ''Sarı'' renglerle kategorilendirilecektir. Her bir kategorinin kendi dünyası olacak ve hiç bir kategoride olan insanlar diğer kategoride olan insanlar ile asla karşılaşamayacaklar.  Mesala Yeşil kategoride  olanlar asla Sarı ve ya Kırmızı kategoride olanlar ile bir araya gelemeyecekler. Her birinin tam ayrı farklı bir dünyası olacaktır.

Yani, ''Yeni Dijital Şehirler'' yaratılacak ve bu şehirlere de her kesin giriş yetkisi olmayacak.

Hatta gün gelecek çocuk yapmak için bile belli bir  ''Puanın'' altında olan insanlar özel izin almak zorunda olacaklar. İzinsiz çocuk bile yapamayacak ''Altın Çağın'' Yeni Dünya İnsanlığı.

Tüm bunlar olduktan sonra dünyanın ''Altın çağ''a geçiş süreci tamamlanmış olacaktır.

Yani  ''Altın Çağın Yeni Digital Dünyasında'' ise sadece  Teknoloji ile  İnsan beyninin birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkacak olan ''CHİPLENMİŞ SÜPER İNSAN''ların yaşam hakkı olacaktır!

Bu “VeriChip''lerini ise bir kaç yıl önce  ''Applied'' Dijital Firması tarafından üretilmeye başlanmıştır.

 “VeriChip''lerinin üreticisi olan ''Applied'' Dijital firması yıllar önce aynı konuda çalışan ''Destron Fearing'' isimli bir kuruluşu satın aldı. Bu kuruluş ise hayvanlara ''Chip'' takma uygulamalarını   gerçeleştirmiştir.

İnsan vücuduna ise  o ''Chip''lerin  takılması işlemi kısaca şöyle olacaktır:  Öncelikle gerekli olacak tüm bilgiler ''Chipe''  yüklenecek. Daha sonra naklin yapılacağı kişinin, pirinç  tanesinden de ufak olan ''Chip''  büyük bir iğne ile sadece önceden belirlenmiş ''Doktorlar'' tarafından deri altına yerleştirecek. ''Chipi'' yerleştiren doktor yerleştirdiği ''Chipin''  oynamadığını ve enfeksiyona yol açmadığını görmek için ''Chip''  takılmış kişiyi bir kaç hafta kontrol altında tutacaktır. Sonrasında ise hiç bir şey olmamış gibi ''Chip''  takılanlar yeni hayatlarına devam edecekler.

Bu ''Chip''lerin, herhangi bir enerji kaynağına ihityacı olmayacaktır, çünki deri üzerinde bir tarama aracı çalıştırıldığında aktif hale gelen 1 milimetreden de kısa  manyetik bobin kullanılmıştır. Ayrıca ''Chipin''  üzerindeki minyatür bir transistör de sürekli olarak verileri iletiyor olacaktır.

 ''Dünya İnsanlarının''  vücuduna takılacak olan bu ''Chip''ler ise ''Grafen'' diye çok özel bir maddeden üretilmektedirler. Bu ''MikroChipler''  siyanürle kaplanmıştır. Böylelikle de çok kolay bir şekilde  istenmeyen ve ya ''Nüfustan Düşürülmüş''  insanların ''MikroChipi'' aktive edilerek o insan anında yok edilebilmesi mümkün kılınmıştır.

Bu sisteme yani  ''Altın Çağın Dijital Dünyasına''  geçiş sürecinde her ne kadar düşman gibi gözükseler de aslında ÇİN, ABD ve bazı Avrupa Ülkeleri  tüm çalışmalarını ortak bir şekilde yürütmekteler!

 ''BİR ÜST AKIL'' bu  devletler aracılığı ile Ölümü, Doğumu, İnsan Fıtratını, ''Dünya İnsanlarının'' Yaşama ve Düşünme şekillerini  kontrol etmekle hakikati sorgulayan, araştıran ''Özgür İnsanların''  yerine,  beynine müdahale edinebilinen, vücudu çok kolay bir şekilde hacklenebilinen insan modeli üretme ve ya yaratma peşindeler.

 İçine yeni yeni girmiş olduğumuz bu  ''Yeni Dijital Uygarlık''  döneminde ''Smart  (Akıllı) Şehirler'' ile insanların yatak odası dahil, her şeyini kontrol etmek için geliştirilen projeleri günümüzde görmekteyiz. ''Dünya İnsanının'' akıllı cep telefonlar, kameralar ve bilgisayar aracılığı ile tüm konuştuğunu dinleyen, hareketlerini izleyen bir düzenek kurmuşlar. Ama vücuda takılacak biyometrik ''VeriChip''leri  ile insan vücuduna, insanın biyokimyasal aktivitelerine, hormonlarına ve yaşamına, hatta ölümüne bile direk müdahil olarak, kontrol etmek ''Bir Üst Aklın'' başlıca hedefi haline gelmiştir.

Bu sistemin sahipleri kısaca dersek ''Tüm Dünya İnsanlığı''nı tam olarak kontrol etmek istiyor. Günümüzde İnternet, Akıllı Telefon kullanan insanları, zaten 'Yapay Zeka'' tarafından kısmen de olsa yönete biliyorlar. Ama Kısmen yönetmek yetmiyor!

Bu arada ''Yapay Zeka'' sizlere her ne kadar yeni teknoloji gibi sunulsa da aslında hiç de öyle değildir!  Bir sonrakı yazılarımda yapay zeka ile ilgili de geniş bir şekilde bir bilgi vereceğim!

Son olarak da ''UNUTMAYALIM'' ki ''GELECEĞİN'' yani ''Altın Çağın Dijital Dünyasının''  en tehlikeli insanları ''Dijital Dünyada Kaydı Olmayan” insan olacaktır!


Yazarlar
Haberler